Huiswerkbegeleiding en bijles in omgeving Son en Breugel.

HOME

'n Duwtje in de goeie richting: daar kom je vaak sneller verder mee.

Huiswerkbegeleiding: niet zelden betekent dat het verschil tussen "overgaan" of "zitten blijven". Tussen het in ontvangst nemen van je diploma of het eindexamenjaar noodgedwongen nog eens overdoen. En laten we eerlijk zijn: als je een klas over moet doen, dan ben je dat tweede jaar eigenlijk kwijt. Zo'n jaar kost je ouders bovendien ook altijd extra geld, veel meer dan je wellicht zo zou denken...

Bij De Coach! bieden we scholieren en studenten huiswerkbegeleiding. Zelf hebben we het liever over coaching, omdat we onze taak ruim opvatten: we zien er natuurlijk op toe, dat je je huiswerk maakt, maar belangrijker vinden we het, dat we voor jou een vraagbaak zijn. Begrijp je iets niet of niet helemaal? Kom maar op: wij leggen het je net zo lang uit totdat je het helemaal begrepen hebt. Zonder dat je met klasgenoten te maken krijgt, die veel sneller van begrip zijn dan jij... nou ja, die net doen alsof ze dat zijn...

Op deze site lees je alles over huiswerkcoaching. Spreekt het je aan en denk je dat je hier best wat mee zou kunnen opschieten? Bespreek dat dan eens met vader of moeder en vraag hen ook eens op deze site te kijken. Als ze ergens meer over willen weten, dan kan dat door middel van een mailtje of een telefoontje. Dat geldt trouwens niet alleen voor huiswerksupport. Want De Coach! kan ook bijlessen verzorgen in vrijwel alle vakken en op alle niveaus. Bel of mail voor meer info!

Huiswerksupport? De Coach!

De Coach! biedt ouders en kinderen een prettige, praktische en professionele dienst in de vorm van huiswerksupport voor alle schooltypen: VMBO, ROC, MAVO, HAVO, VWO en ook de tweetalige opleidingen TVWO en THAVO. Ook kinderen uit de regio Eindhoven, Nuenen, Best en Sint Oedenrode zijn welkom bij De Coach! Zoals de naam al aangeeft worden middelbare scholieren begeleid bij het maken van hun huiswerk. Daarvoor wordt in het begin van de week een planning gemaakt, die vervolgens ook wordt bewaakt. Verder helpt De Coach! bij de voorbereiding op proefwerken, toetsen en schoolexamens. Ook worden de kinderen begeleid bij het opzetten en uitvoeren van projecten (individueel of in samenwerking met anderen). Verder worden zij gecoacht bij het vergaren van allerhande informatie, waarin het world wide web natuurlijk een voorname rol speelt. Belangrijk is ook dat behaalde cijfers met de deelnemers worden besproken en dat proefwerken en schoolonderzoeken met hen worden geëvalueerd. Met de ouders wordt periodiek contact onderhouden en voor de Kerst- en zomervakantie vinden er evaluatiegesprekken plaats. Omgekeerd kunnen ouders met hun vragen op onderwijsgebied altijd bij De Coach! terecht.

De Coach! neemt, wanneer daartoe aanleiding is, ook contact op met decaan of docenten van de school van het kind.

Maatwerk

De Coach! levert altijd maatwerk. Met u wordt afgesproken voor hoeveel uur huiswerksupport wordt ingeschreven: dat kan variëren van 3 tot 5 middagen per week: de standaard dagen/tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 15.15 tot 18.30 uur. In proefwerkweken kunnen tijden in onderling overleg zonodig worden gewijzigd.

Bijles

Soms heeft een scholier voor een bepaald vak (veel) extra aandacht nodig. In samenspraak met de ouders kan De Coach! een docent voor bijlessen regelen. Daarvoor beschikt de Coach! over een netwerk van professionele docenten die aan uiteenlopende niveaus les kunnen geven en die bovendien daadwerkelijk interesse hebben voor kinderen plus over een veelvoud van didactische vaardigheden beschikken.

Leerproblemen

Ook leerlingen met leerproblemen zijn welkom, Soms wordt, in overleg met de ouders, contact opgenomen met de vaste externe begeleider om te overleggen wat de beste aanpak is voor de desbetreffende leerling.

Individuele aandacht

Om iedereen die aan het huiswerksupport meedoet zo goed mogelijk te kunnen begeleiden houdt De Coach! de groepen klein: maximaal 10 tot 12 deelnemers per sessie. (Gevolg hiervan is wel, dat spoedige aanmelding gewenst is: vol = vol)

Affiniteit en deskundigheid

De mensen achter De Coach! zijn zowel wat opleiding als ervaring betreft ruimschoots op hun taak berekend. Daarnaast hebben zij een meer dan gemiddelde affiniteit met het coachen van kinderen/jong volwassenen. Meer informatie over hen vindt u op deze pagina.