ALGEMEEN


NEDERLANDSE CONVERSATIE VOOR ANDERSTALIGEN

Deze cursus is bedoeld voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben maar wel al over een basisniveau beschikken. U heeft bijvoorbeeld al een inburgeringscursus of een staatsexamen NT2 met goed gevolg afgelegd , of u beschikt door zelfstudie, over een basisniveau Nederlands en wilt dit niveau perfectioneren.

Het is de bedoeling dat u na de cursus beter in staat bent om in het Nederlands gesprekken met diepgang te kunnen voeren.
In de cursus wordt alleen Nederlands gesproken en er zal aandacht worden besteed aan Nederlands gewoontes, cultuur en de actualiteit. De nadruk ligt op spreekvaardigheid, maar ook luistervaardigheid, woordenschat en indien nodig ook grammatica komen aan bod.
Doordat er diverse lesvormen toegepast worden, zijn de cursussen niet schools, maar boeiend en afwisselend. Naast rollenspellen en voordrachten worden ook moderne media- en ICT toepassingen gebruikt. Uiteraard is er daarnaast nog geschreven materiaal beschikbaar. Door de groepen klein te houden (maximaal 8 personen), zal iedereen veel Nederlands kunnen praten.

De docente die de lessen geeft heeft zeer brede ervaring met het geven van cursussen Nederlands als Tweede Taal.
Er zal een telefonische intake plaatsvinden om uw wensen te bespreken en om uw niveau Nederlandse spreekvaardigheid te bepalen

Het lesmateriaal dat wordt gebruikt wordt nog bekend gemaakt.