HOE WERKT HET

U kunt eenvoudig, middels het scherm uw brief uploaden. Eerst maakt u een taalkeuze en geeft u aan of het een brief met een zakelijk of een privé karakter betreft en of u de geadresseerde/afzender met u of jij aanspreekt. Vervolgens gaat u over tot het uploaden van uw brief. U kunt ook een kopie maken van de inhoud en die in het scherm te plakken. En op verzenden drukken. Dan vult u nog uw naam en adresgegevens in. (Wij garanderen u dat wij hiermee zeer discreet zullen omgaan en ze nergens anders voor gebruiken dan voor deze ene order).

U krijgt van ons een orderbevestiging met het verschuldigde bedrag. Gaat u akkoord, dan geeft u dit aan en gaat u vervolgens, met behulp van Ideal, over tot betaling. Maakt u geen gebruik van Ideal maar wil u het bedrag zelf over maken, dan geldt hiervoor helaas een langere levertijd. Pas nadat wij het verschuldigde bedrag op onze bankrekening hebben ontvangen gaat een vertaler voor u aan het werk. In beide gevallen krijgt u van ons een opdrachtbevestiging in uw inbox.

Na betaling ontvangt u binnen 3 werkdagen de vertaalde tekst, met een factuur, in uw mailbox.

PRIVACY BELEID

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw naam en adresgegevens en met de inhoud van de te vertalen brieven die u aanlevert. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden. Wel kan het voorkomen dat u, na gebruik gemaakt te hebben van onze diensten, een vragenlijst zult ontvangen om uw tevredenheid te peilen. Voor ons is het erg belangrijk om van onze klanten te horen wat ze van onze dienstverlening vinden. Wij streven naar een optimale dienstverlening. Zie hiervoor ook ons privacy statement